ORKNEY Savannah Giraffe - porcelana

  •  Savannah Giraffe
  •  Savannah Giraffe