RODOSzanowni Państwo

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest Atut & Primar s.c. Gołąb, Rackiewicz ul. Rożańskiego, 32-085 Modlniczka, NIP 676-227-59-16

       tel. 12 258 00 05, mail atut@atut-primar.pl

  1. Pana (Pani) dane osobowe zostały uzyskane w trakcie zawarcia umowy sprzedaży oferowanego przez Atut & Primar towaru.

  2. Pana (Pani) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia – wystawienie faktury sprzedaży, wysyłki zamówionego towaru, rozliczenia płatności.

  3. Pana (Pani) dane osobowe są zabezpieczone w sposób zgodny z Rozporządzeniem.

  4. Pana (Pani) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

  5. Ma Pan (Pani) prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz do ich usunięcia.

  6. Pana (Pani) dane osobowe będą w posiadaniu Atut & Primar do czasu wycofania przez Pana (Panią) zgody na ich przetwarzanie.